Vay tiền không thế chấp lợi và hại

Hình ảnh có liên quan

1/ Vay tiền không thế chấp ( Hay còn gọi là vay tín chấp ) Hình thức vay tiền nóng trong ngày không cần tài sản or một tổ chức đứng ra bảo đảm, bên cho vay dựa trên uy tín của người vay

Khoản cho vay tùy vào mục đích sử dụng của ngươi vay. Đa phần sử dụng vào mua điện thoại, sửa xe, nộp tiền học phí, Xây nhà,… Thuận tiện cho người có nhu cầu sở hữu nhưng chưa đủ tài tài chính để mua. Khoảng vay tùy thuộc vào đàm phán giữa 2 bên, đa phần dao động từ 10 triệu -> 500 triệu, thời gian hoàn trả là 12 tháng đến 60 tháng.
2/ Lợi ích Vay tien nhanh trong ngay

Hình ảnh có liên quan

3/ Uy tín của người đi vay không thế chấp:

Đối với tổ chức: Ví dụ như doanh nghiệp ( Xem xét công ty được hoạt động trong thời gian bao lâu, các thủ tục với nhà nước đã hoàn tất chưa? Các khoản thuế đóng chuẩn chưa?, Bảo hiểm cho người lao động có làm không?,…)

Đối với 1 cá nhân: Xem xét cá nhân có mức lương – Doanh thu khác ngoài lương chính là bao nhiêu, Công việc ổn định không?, nơi sinh sống là ở đâu?, mắc nợ xấu lần nào chưa?đã vay ở đâu chưa hay có tình trạng làm trái or vi phạm pháp luật nào chưa?

Ghi chú: Tùy từng vào đơn vị cho vay khác nhau có các hình thức cho vay và dựa trên tiêu chi khác nhau để xem xét và truy cứu mức uy tín ở người đi và tổ chức đơn vị sẽ căn cứ vào đó cho vay. Đa phần sau khi căn cứ xong nếu có mức tài chính tốt và tài sản lớn sẽ vay không thế chấp ở mức con số lớn và ngược lại.

4/ Điểm tín dụng CIC:

Là dạng hệ thống để căn cứ vào đó truy cứu và xem xét những cá nhân or tổ chức có đủ điều kiện địa chỉ cho vay tiền nhanh trong ngày ở tphcm hay không? Dựa trên cơ sở dữ liệu thu thập CIC.

5/ Lãi suất giảm dần – Lãi suất phẳng:

Khi vay chịu 2 loại lãi suất: Lãi suất giảm dần ” Tính trên dư nợ hiện tại ” +  Lãi suất cố định ” Tính trên dư nợ bạn đầu “.

Ghi chú:

-Lãi suất Giảm dần là số tiền bạn thanh toán dựa trên số tiền nợ tại ngân hàng

-Lãi suất cố định tính theo nợ ban đầu bạn nợ ngân hàng.

Add Comment